BOSS HOÀNG KIM MÔN PHÁI 55 75 85

  • ......http://kiemthe89.net/.......


Phần Thưởng BOSS HOÀNG KIM 55 75 95

Hoạt động Chi tiết hoạt động
BOSS Võ Lâm Cao Thủ 55
  • Thời gian xuất hiện: 02h00, 09h30, 15h30, 19h30, 22h30.
  • Phần thưởng ngẫu nhiên: Huyền Tinh (4, 5, 6), đồ 76%, 20%, 4%, Tinh lực hoạt lực, Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Sơ
  • Người chơi hạ gục: 1 Huyền tinh 6, 1 đến 2 vạn Đồng thường: Danh Hiệu Kết Liểu 12h00
BOSS Võ Lâm Cao Thủ 75
  • Thời gian xuất hiện: 02h02, 09h32, 15h32, 19h32, 22h32.
  • Phần thưởng ngẫu nhiên: Huyền Tinh (4, 5, 6, 7), đồ 76%, 20%, 4%, Tinh lực hoạt lực, Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Sơ
  • Người chơi hạ gục: 1 Huyền tinh 6, 1 đến 2 vạn Đồng thường: Danh Hiệu Kết Liểu 12h00
BOSS Võ Lâm Cao Thủ 95
  • Thời gian xuất hiện: 15h35, 19h35, 22h35.
  • Phần thưởng ngẫu nhiên: Huyền Tinh (4, 5, 6, 7),Tinh lực hoạt lực, Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ Sơ, Trung, Cao
  • Người chơi hạ gục: 1 Huyền tinh 6, 1 đến 2 vạn Đồng thường: Danh Hiệu Kết Liểu 12h00