kiemthe | AlphaTest 01/08 | OpenBeta 03/08

 • ......http://kiemthe89.net/.......


Những điểm đáng lưu ý

 

 • Bách Bảo Rương (Quay Sò) tỉ lệ ra 1*, 6*, ,  
 • Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý bắt đầu sử dụng từ 00h00 Ngày 09/08/2019, tối đa 7 Rương / Tuần, sử dụng nhận Huyền Tinh Cấp 8
 • Cập nhật xếp hạng lần đầu tiên vào lúc 03h00 Ngày 09/08/2019
 • Kỳ Trân Các KHÔNG BÁN Huyền Tinh, Ngũ Hành Hồn Thạch và Dạ Minh Châu bên Đồng Thường

Thời gian mở máy chủ

 

 • Phiên bản Thử Nghiệm (AlphaTest) – Reset Nhân Vật: Từ 11h00 Thứ 5 Ngày 01/08 đến 23h00 Thứ 6 Ngày 02/08
 • Phiên bản Chính Thức (OpenBeta) – Không Reset nhân vật: Từ 11h00 Thứ 7 Ngày 03/08

Hỗ trợ Tân Thủ

 

 • Áp dụng từ 11h00 Ngày 03/08/2019, chi tiết:
  • Thăng cấp 50
  • Bộ trang bị 5x (4%) +0
  • 3 Túi Da Chồn 15 ô
  • Thú cưỡi Cấp 20 Táo Hồng/Thanh Mã

Một số Giới Hạn và Lưu Ý Quan Trọng

 

Tính năng Ghi chú
Trứng Du Long Mỗi ngày sử dụng tối đa 3 quả
Khiêu chiến Du Long Mỗi ngày khiêu chiến 20 lượt
Rương Cao Quý Mỗi tuần sử dụng tối đa 7 rương, mở ra chắc chắn 1 Huyền Tinh Cấp 8
Tinh, Hoạt Lực Tiểu Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 500 đồng/1 hoặc 2000 đồng khóa
Tinh, Hoạt Lực Trung Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 700 đồng/1 hoặc 4000 đồng khóa
Tinh, Hoạt Lực Đại Mỗi ngày sử dụng tối đa 10 Bình mỗi loại, đơn giá 1000 đồng/1

Online Nhận Thưởng

 

 • Nhận thông qua vật phẩm Tu Luyện Châu, mỗi ngày nhận tối đa 8 lần, cứ mỗi 15 phút nhận 1 lần.
Lần nhận Phần thưởng
Lần 1 – Online 0 phút 5 vạn Bạc Khóa
Lần 2 – Online 15 phút 1 Huyền Tinh 5
Lần 3 – Online 30 phút 5000 Đồng Khóa
Lần 4 – Online 45 phút 5 vạn Bạc Khóa
Lần 5 – Online 60 phút 1 Huyền Tinh 5
Lần 6 – Online 75 phút 5000 Đồng Khóa
Lần 7 – Online 90 phút 5 vạn Bạc Khóa
Lần 8 – Online 105 phút 1 Huyền Tinh 5

Giới hạn Nâng Cấp Trang Bị

 

Trang bị Giới hạn
Ngũ Hành Ấn
 • Đẳng cấp 60-69 mỗi dòng 100 điểm
 • Đẳng cấp 70-79 mỗi dòng 300 điểm
 • Đẳng cấp 80-89 mỗi dòng 500 điểm
 • Đẳng cấp 90-99 mỗi dòng 700 điểm
 • Đẳng cấp 100 trở lên mỗi dòng 1000 điểm
Trang bị
 • Trang bị Cấp 10
 • Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù – Chưa Luyện Hóa cường hóa tối đa +14
 • Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Liên, Nhẫn, Bội, Phù – Đã Luyện Hóa cường hóa tối đa +16
 • Vũ khí Cấp 90 cường hóa tối đa +14
 • Vũ khí Cấp 100 – Chưa Luyện Hóa cường hóa tối đa +16
 • Vũ khí Cấp 100 – Đã Luyện Hóa cường hóa tối đa +16
 • CƯỜNG HÓA +16 YÊU CẦU TỈ LỆ 100%

Hệ thống Phi Phong

 

 • Hệ thống phi phong cập nhật 03h00 Thứ 2 Hàng Tuần
 • Tiệm Phi Phong (Mua Ngay):  không cần chờ đến khi cập nhật xếp hạng vẫn có thể mua được phi phong, cấp phi phong mua được sẽ = Cấp Tài Phú của Hạng 10 trừ đi 1
Phi phong Vinh dự tài phù
Cấp 1-Siêu Phàm 600
Cấp 2-Xuất Trần 1.000
Cấp 3-Lăng Tuyệt 1.500
Cấp 4-Kinh Thế 3.000
Cấp 5-Ngự Không 6.000
Cấp 6-Hỗn Thiên 12.000
Cấp 7-Sồ Phượng 24.000
Cấp 8-Tiềm Long 60.000
Cấp 9-Chí Tôn 120.000
Cấp 10-Vô Song 300.000

Hệ thống Tách/Ghép Huyền Tinh

 

 • Ghép Huyền Tinh: 3 viên cấp thấp sẽ ghép thành 1 viên cấp cao, Ví dụ: 3 viên 3 = 1 viên 4 – Tỉ lệ 100%, cho dù sử dụng Bạc khóa/Bạc thường huyền tinh sau khi ghép đều KHÓA VĨNH VIỄN
 • Tách Huyền Tinh: 1 viên cấp cao tách ra 3 viên cấp thấp (chỉ áp dụng từ Huyền Tinh 9 trở lên), Ví dụ: 1 viên 10 = 3 viên 9 – Tỉ lệ 100%

 

Thăng Cấp Nhận Thưởng

 • Nhận thưởng thông qua Túi Tân Thủ
Cấp yêu cầu Phần thưởng
60 5 Huyền Tinh Cấp 6
69 10 Huyền Tinh Cấp 6
20 vạn Bạc Khóa
79 15 Huyền Tinh Cấp 6
79 vạn Bạc Khóa
7 vạn 9 Đồng Khóa
89 20 Huyền Tinh Cấp 6
89 vạn Bạc Khóa
8 vạn 9 Đồng Khóa
99 Đang Cập Nhật (Khi up cấp 99)
109 Đang Cập Nhật (Khi up cấp 109)
119 Đang Cập Nhật (Khi up cấp 119)

Thời gian và Phần thưởng các hoạt động

 

Hoạt động Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng

Khiêu Chiến Du Long

 • Thời gian: Cả ngày
 • Mỗi ngày khiêu chiến tối đa 20 lần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Phần thưởng Điểm Kinh Nghiệm, Huyền Tinh.

Bao Vạn Đồng

 • Thời gian: Cả ngày
 • Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 nhiệm vụ
 • Hoàn thành LIÊN TIẾP đạt các mốc dưới đây sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:
 • 10 nhiệm vụ 1 Tàng Bảo Đồ, 1 Huyền Tinh 5, 2 vạn Bạc Khóa, 250.000 EXP.
 • 20 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 250.000 Điểm Kinh Nghiệm.
 • 30 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 7 vạn Bạc Khóa, 2 vạn Đồng Khóa.
 • 40 nhiệm vụ 2 Huyền Tinh 5, 5 vạn Đồng Khóa, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm.
 • 50 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 6, 10 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa,1.000.000 Kinh Nghiệm.

Bạch Hổ Đường

 • Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 và thời gian diễn ra Tống Kim cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Qua 1 tầng nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 5.
 • KHI QUA TẦNG CẦN CÓ 5 Ô TRỐNG HÀNH TRANG

Tiêu Dao Cốc

 • Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 2 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 14 lần
 • Yêu cầu cấp 80
 • Qua 1 ải nhận: 500.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 vạn Đồng Khóa và 2 Huyền Tinh Cấp 5.

Tống Kim

 • Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
 • Mỗi ngày diễn ra 4 trận: 10h50, 16h50, 20h50, 22h50
 • Đặc Biệt 6 Account/Máy tính 2 Trận TK lúc 1650 22h50
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Mỗi PC tham gia tối đa 2 acc
 • Tích lũy từ 1.000 – 3.000 điểm: 5.000.000 EXP, 1 vạn Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 5,
 • Tích lũy từ 3.000 – 5.000 điểm: 5.000.000 EXP, 3 vạn Đồng Khóa, 15 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6,
 • Tích lũy từ 5.000 – 7.000 điểm: 5.000.000 EXP, 5 vạn Đồng Khóa, 25 vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6,
 • Tích lũy từ 7.000 – 10.000 điểm: 5.000.000 EXP, 8 vạn Đồng Khóa, 35 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7,
 • Tích lũy từ 10.000 điểm trở lên: 5.000.000 EXP, 10 vạn Đồng Khóa, 50 vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7, , Danh hiệu Chiến Quốc Nguyên Soái

Hải Tặc

 • Thời gian: Cả Ngày
 • Mỗi ngày gia tăng 6 lượt, tích lũy tối đa 36 lần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
 • 300 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Sơ) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Sơ)
 • 600 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Trung) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Trung)

Thương Hội

 • Thời gian: Cả Ngày
 • Mỗi tuần hoàn thành tối đa 40 nhiệm vụ
 • Yêu cầu Cấp 60
 • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 25 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6,
 • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6,
 • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7,
 • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 150 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 8,

Thi Đấu Môn Phái - Loạn Phái

 • Thời gian: Từ 19h30 Thứ 3 và thứ 5 Hàng Tuần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Báo danh tham gia hoạt động nhận 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • Top 1: và Tân Nhân Vương: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 30 vạn Đồng Thường và Danh hiệu Tân Nhân Vương
 • Top 2: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 15 vạn Đồng Thường
 • Top 3: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 10 vạn Đồng Thường

Quân Doanh

 • Thời gian: Cả ngày cứ 60 phút 1 lần báo danh.
 • Yêu cầu: Cấp 90
 • Giới hạn: Mỗi ngày tham gia tối đa 4 lần
 • Mở Vô hạn Truyền Tống Phù chọn Phục Ngưu Sơn Quân Doanh để đến điểm báo danh.
 • Tổ đội hạ Cổ Vương – Phó bản Bách Man Sơn nhận 5.000.000 EXP, 5 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • Tổ đội hạ Thợ Cả – Phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu nhận 5.000.000 EXP, 5 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • Tổ đội hạ Hoàn Nhan Lượng – Phó bản Hải Lăng Vương Mộ nhận 5.000.000 EXP, 5 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 • Thời gian: Từ 20h00 đến 21h30 Thứ 7, Chủ Nhật Hàng Tuần.
 • MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 89 ĐƯỢC 7 NGÀY
 • Yêu cầu: Cấp 80

Công Thành Chiến

 • Thời gian: Từ 19h50 đến 21h00 Thứ 5 Hàng Tuần.
 • Yêu cầu: Cấp 80

Tần Lăng

 • Thời gian: 2 giờ / ngày
 • Yêu cầu: Cấp 100 trở lên.

Thời gian mở cấp

 

 • Khi mở server giới hạn cấp sẽ là 69
 • Ngày mở cấp chỉ mang tính chất tham khảo, nếu việc cày cấp diễn ra nhanh hơn BQT sẽ thông báo lại thời gian mở cấp và boss hoàng kim

 

Nội dung Thời gian & Ghi chú
Mở cấp 69
 • Thời gian: Từ 00h00 Ngày 10/08/2019
Mở cấp 79
  • Thời gian: Từ 00h00 Ngày 18/08/2019
Mở cấp 89
 • Thời gian: Từ 00h00 Ngày 25/08/2019
Mở cấp 99
 • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 89
Mở cấp 109
 • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 99
Mở cấp 119
 • Thời gian: Xác định khi có người đạt cấp 109

 

Thời gian mở Boss Hoàng Kim

 

Nội dung Thời gian & Ghi chú
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55
 • Thời gian : Từ 00h00 Ngày 05/08/2019
 • 02h00, 09h30, 15h30, 19h30 và 22h30 Hàng Ngày.
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75
 • Thời gian : Từ 00h00 Ngày 18/08/2019
 • 09h32, 15h32, 19h32 và 22h32 Hàng Ngày.
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95
 • Thời gian: Chưa xác định
 • 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.