Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • .....http://kiemthe89/.......


Hướng dẫn Nạp Thẻ

 • Các mệnh giá: 50.000 – 100.000 – 200.000 – 300.000 và 500.000 vnđ
 • Nhà mạng: VIETTEL, VINA, MOBI, ZING, GATE
 • Nap trực tiếp vào Trang Chủ Nạp Thẻ

Hướng dẫn Rút Đồng

 • Sau khi nạp thẻ trên web hoặc nạp chuyển khoản thành công, Đối thoại với NPC Sứ Giả Hoạt Động Cổ Phong Hà, chọn dòng Nhận đồng nạp thẻ

Tỷ lệ nạp thẻ

 • CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG or MOMO SẼ NHẬN THÊM 20% GIÁ TRỊ SO VỚI NẠP THẺ – Chi tiết liên hệ Fanpage Kiếm Thế 89
Thẻ nạp Đồng nhận
50.000 VNĐ 50 vạn Đồng
100.000 VNĐ 100 vạn Đồng
200.000 VNĐ 200 vạn Đồng
500.000 VNĐ 500 vạn Đồng
1.000.000 VNĐ 1000 vạn Đồng

Quà tích lũy nạp thẻ

 • Nhận thông qua NPC Cổ Phong Hà
Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (1)
 • 5 Rương May Mắn
 • 30 Vạn Bạc Khóa
 • 1 Rương Mặt nạ
 • Danh hiệu + Vòng sáng  Hiệp Khách

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • 5 Rương May Mắn
 • 50 Vạn Bạc Khóa
 • 1 Rương Mặt nạ
300 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
 • 5 Rương May Mắn
 • 50 Vạn Bạc Khóa
500 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà tài trợ đồng)
 • 5 Rương May Mắn
 • 100 Vạn Bạc Khóa
 • 1 Túi 24 ô
 • 1 Xích thố (Tốc độ di chuyển 90%)

1.000 vạn Đồng
 • 10 Rương May Mắn
 • [Mặt nạ] Tuyệt Thế Quán
 • 100 Vạn Bạc Khóa
 • 11 Ngựa Phiên Vũ, Tốc độ di chuyển 95%, 216 Tài Phú
2.000 vạn Đồng
 • 15 Rương May Mắn
 • 100 Vạn Bạc Khóa
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv3
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạc

5.000 vạn Đồng
 • 15 Rương May Mắn
 • 100 Vạn Bạc Khóa
 • [Mặt Nạ] Tài Phú Ngất Trời
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv4
 • 1 Trức Nhật Kháng tất cả +30, 216 Tài Phú
 • Chuyển khoản nhận thêm 25% so với Nạp Thẻ
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Vàng
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa Set Trang Bị

10.000 vạn Đồng
 • [Mặt Nạ] Hàng Long Phục Hổ Quán
 • 1 Lăng Thiên Kháng tất cả +40, (216 Tài Phú)
 • Nhận thêm 25% khi nạp đồng, áp dụng đối với chuyển khoản
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạch Kim
 • +1 lần chuyển cường hóa 1 trang bị

15.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương
 • Chuyển khoản nhận thêm 30% so với Nạp Thẻ
 • +1 lần Chuyển Cường Hóa Set Trang Bị
 • 1 Ngựa Phiên Vũ Kháng tất cả +60, 2160 Tài Phú
 • Đặc quyền luyện max mật tịch chỉ với 1 click, không cần đánh quái
 • +1 lần chuyển cường hóa 1 trang bị